روشویی های سنگی همواره یکی از زیباترین کارهای ساخته شده از سنگ میباشد . این کارها مانند سایر کارهای سنگی مدل و اندازه های گوناگونی دارد . قیمت گذاری هم بر مبنای نوع سنگ و مدل انتخابی مشتری می باشد . شما میتوانید با مراجعه به منوی سایت در بخش روشویی سنگی مدل مد نظر خود را انتخاب کنید و سپس برای استعلام قیمت با شماره های موجود تماس بگیرید. لطفا به یاد داشته باشید که در حین ثبت سفارش اندازه ها را به صورت دقیق اعلام کنید .