گلدان سنگی یکی دیگر از زیباترین کارهای اجرایی بر روی سنگ می باشد.

در تصاویر زیر نمونه هایی از زیباترین مدل های گلدان های سنگی دیده می شود.