در تصاویر زیر تعدادی کاسه روشویی را در مدل و رنگ های گوناگون می بینید.