سرستون سنگی مورد نظر خود را از تصاویر موجود و یا رسانه خود انتخاب کرده و از طریق نرم افزارهای ارتباطی واتساپ و یا تلگرام برای اطلاعات بیشتر و قیمت برای ما ارسال کنید.