گلدان سنگی

از گلدان های سنگی تقریبا در تمامی فضاهای داخلی و خارجی خانه میتوان استفاده کرد. بعنوان مثال کنار درب های ورودی کنار پنجره ها و یا دیگر فضاهای موجود . در تصویر یک نمونه خاص را مشاهده میکنید که جلوی ورودی یک ساختمان در منطقه ولنجک تهران نصب شده است.

Read More