صراحی (نرده سنگی)

صراحی (نرده سنگی)

نرده های سنگی که به آنها اصطلاحا صراحی گفته میشود . این کارهای سنگی همانند دیگر نرده های فلزی قابلیت نصب روی پله های ورودی و دیگر بخش ها را دارا میباشد.