نمای رومی

نمای یک ساختمان شاید بعنوان اصلی ترین قسمت یک ساختمان از نظر زیبایی محسوب شود.
بهمین منظور در کلان شهرهایی نظیر تهران بخصوص مناطق شمالی
آن از نمای سنگی در سبک رومی به وفور یافت میشود .

Read More

گلدان سنگی

از گلدان های سنگی تقریبا در تمامی فضاهای داخلی و خارجی خانه میتوان استفاده کرد. بعنوان مثال کنار درب های ورودی کنار پنجره ها و یا دیگر فضاهای موجود . در تصویر یک نمونه خاص را مشاهده میکنید که جلوی ورودی یک ساختمان در منطقه ولنجک تهران نصب شده است.

Read More