روشویی لوکس

در تصاویر زیر تعدادی از روشویی های جدید و لوکس را مشاهده میکنید . این روشویی ها از لحاظ قیمت نسبت به روشویی های معمولی موجود ، قیمت بالاتری دارد . ابعاد و حجم سنگ های بکار رفته و همچنین نوع ابزار و پرداخت نیز در این افزایش قیمت مزید بر علت میباشد . جهت سفارش با شماره های موجود تماس بگیرید .

۰۹۱۹۱۳۷۵۲۰۶

۰۹۱۹۵۳۹۳۰۲۶

۰۹۱۲۹۵۳۴۱۳۸